Privacyverklaring bibliotheek

privacy

Door gebruik te maken van het bibliotheeksysteem en onze website ga je akkoord met de volgende privacyverklaringen:

In ons gebruikersbestand houden we gegevens bij over je identiteit, adres, contact, betalingen, de uitleningen op je kaart. Breng ons op de hoogte als er iets aan wijzigt. De gegevens worden enkel gebruikt voor onze uitleen- en ledenadministratie in overeenstemming met de Europese privacywet. Je kan deze gegevens inkijken, laten aanpassen of wissen. De gegevens worden na drie jaar gewist als je geen gebruik meer maakt van de dienstverlening en geen openstaande bedragen hebt.

Je moet toestemming vragen om een enquête te houden, te fotograferen of te  filmen.

Bekijk hier de privacyverklaring van het bibliotheeksysteem in detail

Bekijk hier de privacyverklaring van de bibliotheekwebsite in detail

 

Gegevensgebruik in kader van contact tracing:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van volgende doeleind: registratie in het kader van de contact tracing bij COVID-19. Hiervoor beroept het bestuur zich op de rechtsgronden wettelijke verplichting, openbaar belang en het vitaal belang van haar bewoners.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben opgevraagd. Indien noodzakelijk kunnen uw persoonsgegevens gecommuniceerd worden met onze arbeidsgeneesheer en/of de bevoegde overheidsdiensten. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Je kan jouw gegevens op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. De gegevens worden niet langer dan 14 dagen bewaard. Deze termijn is noodzakelijk in het kader van de doeleinden.

Indien je niet akkoord zou zijn met de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je altijd klacht indienen bij het gemeentebestuur van Bredene of de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit).

Het bestuur verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op http://www.bredene.be/privacyverklaring